Alakíts szakszervezetet! Védjétek meg a jogaitokat közösen!

Szakszervezet általi képviselet a bíróságon


Gandhi szerint az emberek két csoportra oszthatóak: azokra, akik dolgoznak, és azokra, akik a munka hasznát élvezik. Azt javasolta, hogy tartozzunk az első csoportba, mert ott kisebb a verseny. Amennyiben azonban a dolgozók közé tartozunk, nem mindegy, hogy a jogainkat, érdekeinket miként tudjuk érvényesíteni.

A szakszervezetek, így a LIGA Szakszervezetek is, számos értékes szolgáltatást nyújtanak a tagjaiknak. Onnan induljunk ki, hogy mi is a szakszervezetek pontos szerepe. Az Mt. 270.§ (2) (a) bekezdése a szakszervezetet a munkavállalók olyan szervezeteként definiálja, amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása, védelme. Ezt többféle módon éri el. Egyrészt a tagság mérete alapján nyomást tud gyakorolni, így az általa képviseltek érdekeit olyan körben, szinteken tudja képviselni, amelyhez az egyes munkavállalónak nem lenne hozzáférése. Erre példa a munkavállalókat érintő jogszabályok megalkotásában, módosításában való részvétel. Ilyen jogszabályok például a Munka törvénykönyve, de véleményt nyilvánítanak a szakszervezetek olyan törvényekkel összefüggésben is, mint például a magánnyugdíj pénztári szabályozás (illetve a nyugdíjszabályozás), illetve az egészségügy átalakítása. Ezekben az esetekben a szakszervezetek azt igyekeznek biztosítani, hogy a munkavállalók érdekeinek a védelme megfelelően tükröződjön vissza a hatályos joganyagban. Erre ugyanis egyre kevesebb törekvést látni.

Emellett az egyes munkavállalókat a szakszervezetek konkrét ügyekben is képviselik, természetesen akkor, ha tagok. Az Mt. 272.§ (6) bekezdése alapján a szakszervezetnek joga, hogy a munkavállalókat a munkáltatóval vagy annak érdekképviseleti szervével szemben anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatosan képviselje. Ez az úgynevezett általános képviseleti jog. Ettől különbözik az az eset, hogy a szakszervezet tagját – meghatalmazás alapján – gazdasági és szociális érdekeinek a védelme céljából bíróság, hatóság és egyéb szervek előtt képviselheti. Fontos, hogy az un. jogi képviselet kizárólag a tagokra és kizárólag meghatalmazás esetén illeti meg a szakszervezetet. Ebben az esetben két dolog szükséges. Egyrészt kell egy meghatalmazás a Pp. szabályai szerint, melyet írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyve kell mondani a tárgyaláson. Az írásbeli meghatalmazást köz-, illetve teljes bizonyítóerejű magánokiratba szükséges foglalni. Utóbbi esetben a meghatalmazást a kiállítónak saját kezűleg kell írnia és aláírnia, vagy 2 tanú előtt aláírnia vagy az aláírást a sajátjaként elismernie. A meghatalmazás attól az időponttól kezdve hatályos, amikor azt a meghatalmazott a bíróságra benyújtotta (KGD2002.268.), és azt a képviselő az első jelentkezése alkalmával köteles csatolni az iratokhoz. Másrészt pedig a meghatalmazással együtt a szakszervezetnek a képviseletre kijelölt személy vonatkozásában az alapul szolgáló jogviszonyt is igazolni kell (munkaviszony, tisztség, jogtanácsosi tevékenység stb.). A bíróságnak ugyanis meg kell győződnie arról, hogy ténylegesen jogosult-e az adott személy a szakszervezet nevében eljárni. A meghatalmazás az egész perre vagy egyes cselekményekre is vonatkozhat. Az egész perre vonatkozó meghatalmazás a perrel kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és cselekményre kiterjed beleértve a pert megelőző nyilatkozatokat és cselekményeket, a fellebbezést, felülvizsgálatot, valamint a perújítást.

Az egyik legértékesebb szolgáltatás, amit a tagok a szakszervezettől kaphatnak, a jogi tanácsadás és a jogi képviselet. Ennek az értéke szinte felbecsülhetetlen. Nem csupán a munkáltatóval való közvetlen konfliktust segít feloldani, hiszen a munkáltatóval a szakszervezet könnyebben tárgyal, mint a munkavállaló, hanem olyan kritikus lépéseket sem kell egyedül megtennie a munkavállalónak, mint például a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén az igényérvényesítés. A jogszabályok folyamatosan változnak, állások nincsenek, sőt állásbiztonság sincsen. Ezen körülmények a szakszervezeti képviselet értékét nagyban felerősítik.

A LIGA abban is úttörő munkát folytat, hogy a tagok számára egyéb szolgáltatásokat is kínál. Ez persze az alapfunkciójának az értékét nem csökkenti, hiszen az érdekképviseleti funkció áll a működése középpontjában. Ilyen egyéb szolgáltatás a banki, biztosítási szolgáltatás csomag, Vodafone flotta, kedvezményes üdülés, valamint a megyei vállalkozásokkal együtt kialakított egyéb kedvezmények.
Érdemes tehát a LIGA Szakszervezetekhez csatlakozni.

Dr. Kéri Ádám
jogi szakértő

Szólj hozzá!

IP: 34.205.93.2

Írd be az alábbi kódot: